Araş. Gör. DERYA İLKAY ABDİKOĞLU NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Araş. Gör. DERYA İLKAY ABDİKOĞLU

T: (0282) 250 2114

M deryailkay@nku.edu.tr

W deryailkay.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Fen Bilimleri Enstitüsü
Bölüm:Tarım Ekonomisi (DK)
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TARIM EKONOMİSİ (DR)
Öğrenim Yılları: 2015-
Tez:
Yüksek Lisans
Üniversite: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TARIM EKONOMİSİ (YL) (TEZLİ)
Öğrenim Yılları: 2012-2015
Tez: (2015)
Lisans
Üniversite: YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ PR.
Öğrenim Yılları: 2002-2006
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
Almanca:Başlangıç
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Araş. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / TARIM EKONOMİSİ
2013-
Uzman NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
REKTÖRLÜK / BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
2011-2013
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Sistem Geliştirme Yurtdışı İştirakler YAPI VE KREDİ BANKASI 2007-2009
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı / Tarım Ekonomisi
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. UNAKITAN G., HURMA H., MAKARACI A. Z., BAŞARAN B., ABDİKOĞLU D. İ., SAĞIR F. S., Trakya Bölgesinde Sofralık Kiraz Üretiminde Farklı Tesis Yapılarına Ait ÜretimMaliyetlerinin Belirlenmesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol. 35, pp. 193-202, 2018.
Özgün Makale DOAJ, CABI, TUBITAK
2. ABDİKOĞLU D. İ., UNAKITAN G., ORAMAN Y., YILMAZ F., Comparing The European Countries and Turkey for Some Organic Products, New knowledge Journal of Science, vol. 7, pp. 23-31, 2018.
Özgün Makale
3. ORAMAN Y., UNAKITAN G., KONYALI S., BAŞARAN B., ABDİKOĞLU D. İ., What External and Internal Factors Affect Organic Food Sector?, New knowledge Journal of Science, vol. 7, pp. 33-44, 2018.
Özgün Makale
4. ABDİKOĞLU D. İ., UNAKITAN G., Supply response of sunflower in Turkey, International Journal of Sustainable Agricultural Management and Informatics, vol. 3, pp. 224-232, 2017.
Özgün Makale Agricola, CAB Abstracts - Agriculture and International Development Indexes
5. AZABAĞAOĞLU M. Ö., ABDİKOĞLU D. İ., UNAKITAN G., Consumer’s Fish Purchase Behavior In Tekirdag, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, vol. 13, pp. 145-151, 2016.
Özgün Makale FAO AGRIS Database, TUBİTAK-ULAKBİM Tarım, Veteriner ve Biyoloji Bilimleri VeriTabanı, INDEX COPERNICUS
6. ABDİKOĞLU D. İ., AZABAĞAOĞLU M. Ö., UNAKITAN G., Tekirdağ İlinde Balık Tüketim Eğilimlerinin Belirlenmesi, Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi, vol. 1, pp. 69-75, 2015.
Özgün Makale ResearchBib, RePEc, EconBib, EconBiz, Econis, EconPaper, EconStor
Diğer Dergilerde Yayımlanan Makaleler
1. ABDİKOĞLU D. İ., HURMA H., İyi Tarım Uygulamaları, Standart Ekonomik ve Teknik Dergi, 2016.
Araştırma Notu
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. ABDİKOĞLU D. İ., UNAKITAN G., Studies on Balkan and Near Eastern Social Sciences, Bölüm: Analyzing of Hazelnut Foreign Trade in Turkey with Competitiveness Indices, Yayın Yeri: Peter Lang, 2017.
Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
2. ABDİKOĞLU D. İ., UNAKITAN G., Research on Business, Bölüm: The Comparison of the Fishery Sector in Turkey and the European Union, Yayın Yeri: Peter Lang, Editör: Arslan Hasan, İcbay Mehmet Ali, Löschnigg Günther, Yilmaz Rasim, 2016.
Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
3. YILMAZ F., ABDİKOĞLU D. İ., Research on Humanities and Social Sciences: Communication, social sciences, arts, Bölüm: Econometric Analysis of the Production and Price of Grapes in Turkey, Yayın Yeri: Peter Lang, Editör: Arslan, H., Icbay, M. A., & Ruggiero, C., 2016.
Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. ORAMAN Y., ABDİKOĞLU D. İ., Global Trends and Challenge: Is Economic Globalization a Good Thing for Turkey?, VII. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series – Tekirdağ (24.03.2018-25.03.2018).
Özet bildiri
2. ABDİKOĞLU D. İ., ORAMAN Y., UNAKITAN G., Tekirdağ İlinde Tüketicilerin Tatlı Tüketim Eğilimlerinin Belirlenmesi, VII. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series – Tekirdağ (24.03.2018-25.03.2018).
Tam metin bildiri
3. ORAMAN Y., YILMAZ F., ABDİKOĞLU D. İ., Wine Branding. Why It is Important for Boutique Wine Sector Growth in Turkey?, Jubilee International Scientific Conference ”Bulgaria of Regions” (27.10.2017-28.10.2017).
Tam metin bildiri
4. HURMA H., ABDİKOĞLU D. İ., Ecotourism Planning for Sustainable Management of Protected Areas, The 3rd International Symposium on EuroAsian Biodiversity (05.07.2017-08.07.2017).
Özet bildiri
5. UNAKITAN G., ABDİKOĞLU D. İ., Co-integration Analysis of Rice Sowing Area in Turkey, 2nd INTERNATIONAL BALKAN AGRICULTURE CONGRESS (16.05.2017-18.05.2017).
Tam metin bildiri
6. UNAKITAN G., AZABAĞAOĞLU M. Ö., ABDİKOĞLU D. İ., Analysis and Future Outlook of Milk Consumption in Turkey, International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series-Russe/BULGARIA (08.04.2017-09.04.2017).
Tam metin bildiri
7. UNAKITAN G., ABDİKOĞLU D. İ., SWOT Analysis of Chicken Meat Sector in Turkey, International Balkan and Near Eastern Social Sciences Conference Series (29.10.2016-30.10.2016).
Tam metin bildiri
8. ABDİKOĞLU D. İ., Analysis of Competitiveness of Turkey in the International Olive Oil Market, 27th International Scientific-Expert Congress of Agriculture and Food Industry (26.09.2016-28.09.2016).
Tam metin bildiri
9. AZABAĞAOĞLU M. Ö., ABDİKOĞLU D. İ., UNAKITAN G., Best-Worst Analysis of Fish Purchase Behavior in Tekirdag, International Balkan and Near Eastern Social Sciences Conference Series (12.03.2016-13.03.2016).
Tam metin bildiri
10. ABDİKOĞLU D. İ., UNAKITAN G., International Competitiveness Analysis of Hazelnut Export in Turkey, International Balkan and Near Eastern Social Sciences Conference Series (12.03.2016-13.03.2016).
Tam metin bildiri
11. YILMAZ F., ABDİKOĞLU D. İ., Econometric Analysis of Grape Production and Grape Price in Turkey, VIII. European Conference on Social and Behavioral Sciences (03.09.2015-06.09.2015).
Özet bildiri
12. ABDİKOĞLU D. İ., UNAKITAN G., The Comparison of The Fıshery Sector in Turkey and European Unıon, VIII. European Conference on Social and Behavioral Sciences (03.09.2015-06.09.2015).
Özet bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. YILMAZ F., ABDİKOĞLU D. İ., Dünyada ve Türkiye’de Palm Yağına Genel Bakış, YABİTED II Bitkisel Yağ Kongresi (07.05.2015-09.05.2015).
Poster
2. ABDİKOĞLU D. İ., UNAKITAN G., Türkiye´de Bitkisel Yağlarda Kendine Yeterliliğin Belirlenmesi, YABİTED II Bitkisel Yağ Kongresi (07.05.2015-09.05.2015).
Poster
3. UNAKITAN G., ABDİKOĞLU D. İ., Türkiye´de Bitkisel Yağ Üretiminin Kısa Dönem Projeksiyonu, YABİTED II Bitkisel Yağ Kongresi (07.05.2015-09.05.2015).
Tam metin bildiri
4. UNAKITAN G., ABDİKOĞLU D. İ., Buğdayın Arz Duyarlılığı: Trakya Bölgesi Örneği, 11. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi (03.09.2014-05.09.2014).
Tam metin bildiri
5. ABDİKOĞLU D. İ., UNAKITAN G., Türkiye´de Karpuz Üretimi ile Karpuz Fiyatı Arasındaki İlişkinin Ekonometrik Analizi, 11. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi (03.09.2014-05.09.2014).
Poster
Ulusal Projeler
1. Tekirdağ İlinde Balık Tüketim Eğilimlerinin Belirlenmesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 15.03.2015-17.12.2015.
2. Trakya Bölgesinde Kiraz Üretiminin Ekonomik Analizi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 20.07.2013-22.11.2016.
Aldığı Sertifikalar
Çok Değişkenli İstatistik Teknikler, 03.02.2016-06.02.2016.
Uygulamalı İstatistik ve Ekonometri Kursu, 05.10.2015-09.10.2015.